Web designer

Web designer @ KOLOSEK
        <div class="mythemes-features-wrapper" style="margin-top: 50px; margin-bottom: 10px;">
         <div class="row mythemes-features">
          <article class="col-xs-6 col-sm-6 col-md-4 col-lg-4 feature-item">
           <h3 style="color: #666">Kvalitet ljudi</h3>
           <p style="text-align: justify;">Nudimo prvo fer odnos. Kulturna i normalna atmosfera, sa ciljem da svima bude prijatno kada dolaze na posao.</p>
          </article>
          <article class="col-xs-6 col-sm-6 col-md-4 col-lg-4 feature-item">
           <h3 style="color: #666">Opis posla</h3>
           <p style="text-align: justify;">

Tražimo osobu koja poseduje znanje iz oblasti Web dizajna.

Iskustvo


Nije neophodno prethodno radno iskustvo. Međutim, tražimo osobe koje su svestrane, ali i koje znaju da istražuju i da uče nove stvare brzo u domenu koji im je nešto slabiji.Molimo, popunite formu ispod ukoliko želite da vas uzmemo u razmatranje za narednu poziciju. Odgovaramo veoma brzo.

       <div class="clearfix"></div>

*Ukoliko imate problem sa formom posaljite e-mail na hr@kolosek.com sa vasom aplikacijom.